Tractaments per eliminar les cicatrius corporals

Una cicatriu és el tancament natural d’una ferida. Les cicatrius amb el temps milloren però mai acaben de desaparèixer completament. La formació d’una cicatriu depèn de diferents factors; l’edat, la profunditat, de la duració dels signes inflamatoris, del tipus de pell,… Hi ha 2 tipus de cicatrius:

  • les cicatrius hipertròfiques
  • les cicatrius atròfiques

Cadascuna d’elles té un protocol diferent a l’hora de tractar-les.

Els nostres tractaments corporals

Tractaments per eliminar les cicatrius corporals

Tratamientos corporales » Tratamientos eliminar las cicatrices corporales » Láser resurFx para el tratamiento de las cicatrices corporales - mini
LÀSER RESURFX PER EL TRACTAMENT DE LES CICATRIUS

Emet unes columnes tèrmiques que penetren a la pell fins a la dermis profunda i produeixen un efecte tèrmic, alliberant les "heat shock proteins".

Tratamientos corporales » Tratamientos eliminar las cicatrices corporales » Láser CO2 para el tratamiento de las cicatrices corporales - mini
LÀSER CO2 PER EL TRACTAMENT DE LES CICATRIUS

El làser de CO2 é una tècnica excel·lent per el tractament de les cicatrius corporals.

Tratamientos corporales » Tratamientos eliminar las cicatrices corporales » Bioestimulación con PRP para el tratamiento de las cicatrices corporales - mini
BIOESTIMULACIÓ AMB PRP PER EL TRACTAMENT DE LES CICATRIUS

La bioestimulació amb PRP és una tècnica destinada a l'estimulació de la formació de col·lagen que permet millorar l'aspecte de la cicatriu.

Nuestros expertos en medicina estética

Staff de profesionales

Nuestro equipo de profesionales en medicina estética dará soluciones a cada una de las necesidades elaborando protocolos personalizados para obtener un resultado óptimo y natural.

Más información

Si necesitas más información rellena el formulario, te atenderemos en la mayor brevedad posible

    Acepto la política de privacidad